I-landsproblem #1

Vem, vem, vem, VEM?!?!?!!? har brutit mot den gyllene regeln DRA ALDRIG UR EN APPARAT SOM ANVÄNDS FÖR ATT GÖRA KAFFE?!?!?!