Fråga #1

Vad ämnar jag göra?
Bonusfråga: Varför gör jag på just det sättet?
2013-12-14-matfraga-125128
Svar i kommentar, vinnaren erhåller en pysmysig känsla inombords samt ära efter hov och smak.