Safety first!

Tova hann bara höra en visknig om skyddsombud så tog hon på sig glasögonen, safety first!
Skyddsombud, var?
Säkerheten kommer alltid främst! Tova räddar morfar från fackets vrede. Fläsknikon, smal-35:an, nalta blixt, egenhändig svartvitkonvertering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *