Silver Star – eller bygglovet som försvann

Röran kring Edvardssons nya hotellsatsning fortsätter.
Nämnden som handhar bygglov och detaljplaner i Arjeplog, Miljö-, Bygg-, och Räddningsnämnden (hädanefter kallad MBR), har enligt Länsstyrelsen missat att ange vilka lagar man tillämpat när man beslutade om bygglov för det nya hotellet.
Man kan tycka vad man vill om att konkurrenten Silverhatten (där Edvardsson tidigare var VD) överklagade beslutet men dels torde de vilja sinka en konkurrent och dels torde de ha ett horn i sidan till Edvardsson.

Men åter till MBR och deras, tydligen, undermåliga beslutsskrivning. Det kan inte vara det första bygglovet som MBR beviljar, jag dristar mig till och med att hävda att det är en vanlig typ av uppdrag. Man, iaf jag, kan tycka att det borde gå att formulera sig korrekt på ren rutin. Om nu inte skett uppstår alltså frågan varför?
Det borde rimligen bero på en, eller en kombination, av följande:

  • Rövaren – det gick inte att bevilja bygglovet men det beviljades ändå. Man tog helt enkelt en rövare.
  • Latmasken – det gick helt legalt att bevilja bygglovet men man iddes helt enkelt inte motivera sig på ett korrekt sätt (skulle även kunna vara pga inkompetens, att man inte vet hur man skall motivera sig, men det tror jag inte ens på själv, ett bygglov är som sagt ett rutinärende).
  • Sabotören – någon vill inte att Edvardsson ska få bygga men inser att bygglov måste beviljas då det inte finns några hinder. Dock inser denne någon att man kan förhala processen och därmed kanske försena byggstarten tillräckligt för att omöjliggöra en uppstart av hotellet kommande säsong.

Så vilken tror du på? En rövare, en sabotör eller en latmask?
Eller finns det rent av fler alternativ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *